Please enable JS

Presbiyopi

Tanımı Klinik Önemi Sebepleri ve Risk Faktörleri Bulguları Testleri ve Tanısı Tedavisi

Presbiyopi

Tanımı Klinik Önemi Sebepleri ve Risk Faktörleri Bulguları Testleri ve Tanısı Tedavisi

40 yaşını geçen kişilerde ortaya çıkan bir göz kusurudur. Presbiyopi geliştiğinde gözün yakına odaklama gücü azalır ve kişiler yakını görmekte zorlanır. Şikayet herkeste değişik boyutta olur. Kişi hiç gözlük kullanmamışsa gözlük kullanmaya, gözlük kullanıyorsa ikinci bir gözlüğe ihtiyaç duyar.

Presbiyopi bir hastalık değil, yaşlanmaya bağlı vucuttaki değişikliklerin bir sonucudur. Yunanca’da presbiyopi “yaşlı göz” anlamına gelir.

Göz içindeki merceğin bir yeteneği var. Bu yetenek sayesinde uzaktaki cisimler yakına geldiğinde merceğin şekli bombeleşerek kırıcılığı artar. Uzak cisimleri görmek istediğimizde ise mercek bu sefer uzayarak incelir. Göz içindeki bu merceğin hareketini lensi tutan lifler sağlar. Yaşlılıkla birlikte bu liflerde esneklik kaybolacağı için presbiyopi ortaya çıkar.

40 yaşın üzerinde görmede zorluk çeken, okurken yorulan ve bulanık gören kişilerin en önemli problemi presbiyopidir.

Gözlük numarası (-1) miyop olan bir kişi 40 yaşına geldiğinde presbiyopiye bağlı numarasına +1 ekleneceği için yakın gözlüğü kullanmasına gerek kalmaz. Eskiden miyop olup da 'Ben yakını artık çok iyi görüyorum' diyen hastaların yakını görme sebebi de aslında bu durumdur.

Presbiyopi genelde hipermetropi ile karıştırılır. Bu bir hipermetropi değil, farklı bir durumdur.

Presbiyopinin sebebi lensin sertleşmesi ve lensi askıda tutan liflerin esnekliğinin kaybolmasıdır.

Esnekliğini kaybeden lens görmede ani fokus değişikliği yaşandığı durumlarda, özellikle yakına bakma durumunda, hızlı adaptasyon ve net görme sağlanamaz.

Presbiyopinin belirtileri normal okuma mesafesinde bulanık görme, okunan materyali kol uzunluğunda tutma, yakın mesafedeki işlerle uğraşırken başağrısı olmasıdır.

Basit bir göz muayenesiyle presbiyopi teşhis edilebilir. Presbiyopi olanların en az 2 yılda bir göz muayenesinden geçmeleri uygundur.

Presbiyopinin kesin etkili bir tedavisi olmamakla beraber özellikle değişik cerrahi metodlar konusunda araştırmalar devam etmektedir.

Hastaların ilave bir refraksiyon kusuru yoksa yakın gözlükleriyle problemler ortadan kalkar. Uzak için gözlük kullanıyorlarsa göz doktorunuzun önerisi doğrultusunda bifokal ya da progresif camlar kullanarak uzak ve yakın gözlükleri tek bir gözlükte birleştirilebilinir.