Please enable JS

Epiretinal Membran

Tanımı Klinik Önemi Sebepleri ve Risk Faktörleri Bulguları Testleri ve Tanısı Tedavisi

Epiretinal Membran

Epiretinal membran nedir?

Epiretinal Membran hastalık

Gözde keskin ve renkli görmeyi sağlayan merkezi retina bölgesinin üzerinde parlak ve saydam zar şeklinde bir doku gelişmesine epiretinal membran adı verilir.

Epiretinal membran kimlerde görülür?

50 ile 70 yaş arasındaki sağlıklı bireylerin yaklaşık %5’inde sebebi tam aydınlatılamayan epiretinal membran gelişme riski vardır.

Epiretinal membranın nedeni nedir?

Çoğu epiretinal membran olgusunda eşlik eden herhangi bir göz hastalığı ya da sistemik hastalık bulunmaz. Epiretinal membran çoğunlukla arka vitreus ayrılması nedeniyle gelişir. Bazı olgularda retina dekolmanı, retina damar hastalıkları veya göz travması gibi hastalıklarla birlikte izlenir. Retina yırtıklarını tedavi etmek için yapılan laser tedavileri veya kriyoterapiler istemeden hastada epiretinal membran oluşumuna sebep olabilir. Yapılan retina dekolmanı cerrahilerinin sonrasında %2-3 oranında epiretinal membran geliştiği yapılan çalışmalarda bulunmuştur. Bazen iltihabi göz hastalıkları da epiretinal membran oluşumuna sebep olur.

Epiretinal membranın belirtileri nelerdir?

Epiretinal membran varlığında ilk semptom diğer makula hastalıklarında olduğu gibi merkezi görmede bozulmadır. Hastalar tipik olarak santral görmeyi engelleyen bir şeyin varlığından şikayet ederler. Görme keskinliğinin azalmasından sonra en sık şikayet yazılı metinleri okuma veya direkt karşılarında duran cisimlere bakma esnasında yaşanır. Hastalar cisimleri olduklarından daha farklı ve yamuk (metamorfopsi), gerçeğinden daha büyük (makropsi) veya küçük (mikropsi) gördüklerini anlatırlar.

Bu hastalığın diğer retina hastalıklarına kıyasla iyi tarafı vakaların büyük çoğunluğunda tek taraflı göz tutulumunun izlenmesidir.

Epiretinal membran kalıcı görme kaybı yapar mı?

Tedavi edilmeyen epiretinal membran bazen kasılma göstererek altındaki retina dokusunda bir çekintiye neden olur. Bunun sonucunda retinada katlanma benzeri yapısal bozukluklar oluşur. Merkezi görme ağır derecede hasara uğrar. Bu hastalarda aylar ve yıllar içerisinde görme giderek kötüleşir.

Epiretinal membran tanısı nasıl konulur?

Epiretinal membran tanısı için göz muayenesini takiben damlalı göz dibi (göz arkası) muayenesi yapılır. Epiretinal membrandan şüphelenilen hastalara göz tomografisi olarak bilinen, ışık dalgaları kullanarak retinanın görüntülenmesini sağlayan ve hiçbir yan etkisi olmayan optik koherens tomografi (OCT) uygulanır.

Epiretinal membranın tedavisi nedir?

Epiretinal membranın tek tedavisi ameliyatla bu zarın bulduğu yerden soyularak çıkartılmasıdır. Bunun için vitrektomi ameliyatı yapılır. Ancak özellikle semptomların çok ağır olmadığı vakalarda ameliyat gerekmez. Bu hastalar izlenmeli, ameliyat için doğru zamanlama yapılmalıdır. Zarın soyulması ameliyatlarının sonuçları oldukça yüz güldürücüdür, görme kayıpları geri kazanılır. Ancak iyileşme için belli bir zaman gereksinim vardır. Bazı vakalarda ise zarın tekrar oluşması şeklinde nüksler gelişebilir.