Please enable JS

Pitozis (Göz Kapağı Düşüklüğü)

Tanımı Klinik Önemi Sebepleri ve Risk Faktörleri Bulguları Testleri ve Tanısı Tedavisi

Pitozis (Göz Kapağı Düşüklüğü)

Tanımı Klinik Önemi Sebepleri ve Risk Faktörleri Bulguları Testleri ve Tanısı Tedavisi

Pitozis Göz Kapağı Düşüklüğü hastalık

Gözün üst kapağının sarkmasıdır. Normal görmeyi engelleyebilir.

Çocuklarda ya da yetişkinlerde ortaya çıkabilir.

Çocukluk çağı pitozu göz tembeliğine sebep olabileceği için bu tür çocuklar sık göz muayenesiyle takip edilmelidir.

Pitozis doğumda veya doğumdan hemen sonra ortaya çıkar ve %75 oranında tek taraflıdır. Pitozis hafif dereceden ileri dereceye kadar olabilir.

Kasın zarar gördüğü fibrotik hal aldığı ağır olgularda üst kapak çizgisi izlenemez. Bazı durumlarda göz kapağı uyku esnasında açık kalabilir.

Doğuştan olan pitoziste sebep kaldırıcı kas olan levator kasının iyi gelişmemesidir. Bu olgular kendiliğinden iyileşemez. Yetişkinlerde ortaya çıkan pitozisin sebebi ise geçirilmiş göz ameliyatları veya kazaya bağlı levator kas tendonunun kapaktan ayrılması durumlarıdır. Bazen nörolojik hastalıklar ile kas hastalıkları veya daha nadir olarak göz tümörleri de pitozise sebep olur.

Ptozis tek gözde olabileceği gibi her iki gözü de tutabilir. Bu durum doğuştan itibaren mevcut olabileceği gibi sonradan da kazanılmış olabilir.

Konjenital ptozisde her iki gözdeki kapak derisinin katları birbirleriyle paralellik teşkil etmez. Bu çocuklar görmelerini elde etmek için elleriyle göz kapaklarını kaldırmak veya başlarını eğme eğilimi gösterirler. Bu durum bazen boyun ağrısına ve şekil bozukluğuna sebep olur.

Pitoziste uygun tedavi seçeneğinin tespit edilebilmesi için tanının doğru konması şarttır. Muayeneye ayrıntılı bir hastalık öyküsü alınarak başlanmalıdır. Pitozisin ne zaman ve nasıl ortaya çıktığı, hastanın daha önce bir göz ameliyatı geçirip geçirmediği veya bir travmaya maruz kalıp kalmadığı sorgulanır. Mevcut başka hastalıklarının olup olmadığı araştırılır.

Kas veya sinir hastalığı süphelenilen olgularda özel testler veya tetkikler uygulanır.

Pitozisin tedavisi cerrahi olarak yapılır. Kapak düşüklüğüne sebep olan kapağı kaldırmakla görevli kas (levator kas) ameliyatla kısaltılarak güçlendirilir. Sinir harabiyetine bağlı kapak düşüklüğünde kaslar görev yapamayacak durumda olduğundan kapak deri altından silikon bantlarla alın kaslarına tutturulur.

Göz kapakları yüz estetiğinde önemli yer tuttuğundan bu ameliyatların konusunda uzman okuloplastik cerrahlar tarafından yapılması tercih edilmelidir. Bazı durumlarda istenilen etkiyi alabilmek için arka arkaya ameliyatlar gerekebilir.

Pitozise bağlı çocuklarda ambliyopi gelişmişse bunun tedavisi hızlıca yapılmalıdır.