Please enable JS

Behçet Hastalığı

Tanımı Klinik Önemi Sebepleri ve Risk Faktörleri Bulguları Testleri ve Tanısı Tedavisi

Behçet Hastalığı

Tanımı Klinik Önemi Sebepleri ve Risk Faktörleri Bulguları Testleri ve Tanısı Tedavisi

Behçet2 Hastalık

Behçet Hastalığı cild problemleri, cinsel organlar çevresinde yaralar ve göz içindeki iltihaplanmalarla karakterize otoimmün bir hastalıktır.

Hastalık Türkiye, Orta Doğu ülkeleri ile Asya ve Japonya’da sık görülür. Bu hastalığa daha çok erkeklerde rastlanılır ve ilk bulgular 20’li 30’lu yaşlarda tespit edilir. Ancak her yaşta Behçet Hastalığı ortaya çıkabilir.

Göz içindeki iltihaplanma görmede bulanıklılık, ağrı ve kızarıklılık yanında bazen körlüğe de sebep olabilir.

Behçet Hastalığı aralıklı alevlenme gösteren kronik bir rahatsızlıktır. Ancak hastalarda remisyon denilen semptomların kaybolduğu anlar mecvuttur. Hastalık kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Bazı hastalar normal bir hayat sürerken, tam tedavi almayan hastaların %20’sinde yasal körlük kaçınılmaz olur.

Hastalık nadiren öldürücüdür. Vaskülit veya merkezi sinir sistemi tutulumuna bağlı olarak %5 oranında bir ölüm riski mevcuttur.

Behçet Hastalığında kişinin savunma (immün) sistemi vücudunu yabancı madde gibi görerek kendini korumaya geçer. Bu mücadele sonucunda istemeyerek de olsa dokularını hasara uğratır. Bu hastalıkta en çok hasarlanan dokular kan damarlardır.

Bazı kişiler bağışıklık sistemi bozukluklarına daha yatkındırlar. Bağışıklık sistemi bozukluğu (otoimmün hastalıklar) dışında virüs ve bakteri gibi bir takım patojenlerin de hastalığı tetiklediği düşünülmektedir.

Hastalığın ağız içinde ve cinsel bölgede yara, göz içinde iltihaplanma ve cild problemleri olmak üzere sık görülen 4 farklı belirtisi vardır. Diğer bulgular ise artrit denen eklem iltihabı, damar içi pıhtılaşma, gastrointestinal ve merkezi sinir sistemi iltihaplanmalarıdır

Üveit, retinit ve iritis şeklindeki göz içi iltihaplanmaları hastaların yarısından fazlasında görülür ve bulanık görme, ağrı ve gözde kızarıklığa sebep olur. Behçet Hastalığı retina dekolmanı, vitre içi kanama ve glokoma sebep olabilir.

Retinal damarların tıkanması sonucunda retina yeteri oksijeni alamayacağı için görme kayıpları oluşur.

Behçet Hastalığı 1 Behçet Hastalığında tanı koymaya yarayan tek bir testi yoktur. Bu hastalıkta tanı hastadan detaylı öykü alma ve muayene esnasında saptanan bulgularla konur. Tipik ağız içi ve cinsel bölge ülserleriyle birlikte deri bulguları hastalığı işaret eder. Biyomikroskopik göz muayenesinde hipopiyon görünür.

Behçet Hastalığının tam bir tedavisi yoktur. Steroidler ve bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar hekimler tarafından uygulanır.

Tedavinin ana amacı ağrıyı ve sıkıntıyı azaltmak ve beraberinde ortaya çıkabilecek istenmeyen durumları önlemektir.

Akut anterior üveit steroid tedavisine genelde cevap verir. Gözün arkasını tutan iltihabı baskılamak için enjeksiyon ile veya oral yoldan steroid tedavisi uygulanır. Sistemik tedaviler akut tabloyu tedavi etmekte oldukça faydalıdır.

Hastalığın komplikasyonlarına çözüm bulmak için gerektiğinde cerrahi yöntemler denenir.