Please enable JS

Isil Sayman Muslubas

Ophthalmologist
Işıl Sayman Muslubaş

Isil Sayman Muslubas

Ophthalmologist


Services

OCT Laboratory , Electrophysiology Laboratory, Vitreoretinal Diseases & Surgery, Comprehensive Ophthalmalogy

Medical School

Istanbul University, Istanbul Medical Faculty

Residency

Istanbul Kartal Training and Research Hospital

Compulsory Service

Hakkari Şemdinli State Hospital

Publications:


1. Sayman Muslubaş I, Arf S, Hocaoğlu M, Özdemir H, Karaçorlu M. Okült makuler distrofi. T Oft Gaz. (Basım aşamasında). 

2. Sayman Muslubaş I, Hocaoğlu M, Arf S, Özdemir H, Karaçorlu M. Oftalmik kullanım dışı laserlerle oluşan makula yanıkları. T Oft Gaz. (Basım aşamasında).

3. Hocaoğlu M, Sayman Muslubaş I, Özdemir H, Arf S, Karaçorlu M. Lamellar maküler defektler. Retina Vitreus. (Basım aşamasında).

4. Karacorlu M, Sayman Muslubas I, Hocaoglu M, Özdemir H, Arf S. Diyabetik makulopatinin tedavisinde cerrahinin yeri var mı? T Klinikleri Oftalmoloji 2014;7:67-70. 

5. Muslubas IB, Oral AY, Cabi C, Calıskan S. Assessment of the central corneal thickness and intraocular pressure in premature and full-term newborns. Indian J Ophthalmol. 2014;62:561-4

6. Sayman Muslubas IB, Kandemir B, Aydin Oral AY, Kugu S, Dastan M. Long-term vision-threatening complications of phakic intraocular lens implantation for high myopia. Int J Ophthalmol 2014;7:376-80

7. Cabi C. Sayman Muslubas IB, Aydin Oral AY, Dastan M. Comparison of the efficacies of patching and penalization therapies for the treatment of amblyopia patients. Int J Ophthalmol. 2014;7:480-5

8. Sayman Muslubaş IB. Kahya A. Özertürk Y. Meibomius bezi disfonksiyonu olan hastalarda göz yaşı fonksiyonu test sonuçları. J Kartal TR. 2014;25:23-26

9. Akdemir MO, Sayman Muslubaş IB, Kandemir B. Sjögren sendromu ve lipit keratopati. MN Oftalmoloji. 2014;21:138-140

10. Ozgur OR, Sayman IB, Oral Y, Akmaz B. Prevalence of amblyopia in children undergoing nasolacrimal duct irrigation and probing. Indian J Ophthalmol. 2013;61:698-700

11. Sayman Muslubaş IB, Akçay L, Doğan ÖK, Konyalıoğlu R. Visual outcomes after implantation of an aspheric diffractive multifocal lens. Türkiye Klinikleri J Ophthalmol. 2013;22(2):102-6

12. Sayman Muslubaş IB, Cabi C, Kuğu S, Kandemir B, Özertürk Y. Siliyer cisim malign melonomunun neden oIduğu katarakt. Türkiye Klinikleri J Case Report. 2013;21(3):141-4 Olgu Sunumu

13. Kuğu S, Sayman Muslubaş IB, Kandemir B, Özertürk Y. Göz içi cerrahiye bağlı suprakoroidal hemoroji gelişen olgularımız. Türkiye Klinikleri J Ophthalmol. 2013;22(3):205-10 Olgu Sunumu

14. Kahya A, Kochkarov N, Dikmen Tükenmez N, Sayman Muslubaş IB, Günizi H. Kuru göz sendromunda yapay gözyaşı sonrası gözyaşı menisküsünün OKT ile değerlendirilmesi. Tıp Araştırmaları Dergisi 2013;11(2):47-50

15. Akdemir MO, Kandemir B, Sayman IB, Selvi C, Kamil Dogan O. Comparison of contrast sensitivity and visual acuity between deep anterior lamellar keratoplasty and penetrating keratoplasty in patients with keratoconus. Int J Ophthalmol. 2012;5:737-41

16. Kaplan AT, Kandemir B, Erdoğan Dib N, Sayman IB, Selvi C, Doğan ÖK. Açık glob yaralanmalarının epidemiyolojisi. T Oft Gaz 2010; 40: 84-8


Doctors