Please enable JS

Laser Trabeküloplasti

Tanımı Klinik Önemi Sebepleri ve Risk Faktörleri Bulguları Testleri ve Tanısı Tedavisi

Laser Trabeküloplasti

Kronik açık açılı glokomda göziçi sıvısının yeterli oranda drene olmamasına bağlı hastada göz içi basıncı artmakta, bu da zamanla görme sinir lifleri hasarına yol açarak görme alanını daraltmakta ve görme kayıplarına sebep olmaktadır.

Göziçi sıvısı normal şartlarda belirli düzende trabeküler ağ denilen iris ile kornea arasındaki süngerimsi dokudan emilerek gözü terk eder. Ancak nedeni tam açıklanamayan sebeplerden dolayı sıvı drenajında bir yavaşlama ortaya çıkmaktadır.

Bu durumu iyileştirmek için günümüzde göz damlası formunda çok değişik glokom ilaçları kullanılmaktadır. Bu ilaçların amaçlanan göziçi basıncı değerlerine ulaşmakta yetersiz kaldığı durumlarda laser tedavileri devreye girmektedir. Bu tedavi muayenehane şartlarında 15-20 dakika süre içinde kolaylıkla uygulanır. Hastada ağrı oluşturmaz

Laser trabeküloplasti yöntemi göziçi basıncını düşürmek için trabeküler ağ bölgesinde küçük yanıklar oluşturarak göziçi sıvısının emilimini artırmak prensibine dayanır. Bunun için argon tipi laser kullanılır ve bu sebeple bu tedaviye klinikte Argon Laser Trabeküloplasti (ALT) adı verilir.

Tedavi olan hastaların %75'inde göziçi basıncında düşüşler elde edilir.

Ancak 5 yıl içinde göziçi basıncının tekrar yükseldiği görülür. Bu durumda yeniden ALT tedavisi yapılması gerekir. Bu tedavinin sineşi denilen göz içi doku yapışıklığına ve üveit tablosuna sebep olma riski vardır. Uygulama açısından Argon Laser Trabeküloplastiye benzeyen ancak trabeküler bölgede hedef aldığı hücre grupları bakımından farklılık gösteren adına Selektif Laser Trabeküloplasti (SLT) denilen başka bir yöntem de uygulanır. Burada pigmentli hücreler üzerinde etki oluşturularak daha minimal hasarla drenaj oluşturulmaya çalışılır.