Please enable JS

Fotodinamik Tedavi (PDT)

Tanımı Klinik Önemi Sebepleri ve Risk Faktörleri Bulguları Testleri ve Tanısı Tedavisi

Fotodinamik Tedavi (PDT)

Fotodinamik PDT

Yaşa bağlı makula dejenerasyonu olanlar ile aşırı derecede miyopisi bulunan kişilerde gözde retina tabakasının hemen altındaki koroid bölgesinde yeni damar oluşumu (koroidal neovaskülarizasyon) gelişir.

Koroid tabakası kökenli bu damarlar makulanın merkezindeki hassas görmede sorumlu ve daha küçük bir alan olan fovea bölgesinin anatomik olarak altında (subfoveolar alanda) ortaya çıkar. Bu damarlar bulunduğu bölgede membran oluşturmakta ara sıra kanamaya neden olmaktadır. Eğer neovasküler membranlar erken evrede fark edilip tedavi edilmediğinde kronikleşerek nedbe dokusuna dönüşmekte ve santral görmeyi tamamaen ortadan kaldırabilmektedir.

Daha önce termal fotokoagülasyon yöntemiyle tedavi edilen neovasküler membranlar 2000 yılında geliştirilen fotodinamik tedavi (PDT) sayesinde retinaya termal hasar vermeyen bir yöntemle tedavi edilmeye başlandı.

Fotodinamik tedavi ayaktan yapılan iki basamaklı bir işlemdir. Önce ışığa duyarlı verteporfin adlı ilaç koldaki toplardamar yolundan 10 dakikalık infüzyon süresince verilir. Daha sonra gözdeki bu patolojik yeni damarlarda toplanan ilaç özel dalga boyunda termal olmayan bir laserle aktive edilir. Işığı alan ve bu damar duvarlarında birikmiş olan ilaç reaksiyona geçerek bulunduğu damarlar içinde pıhtı oluşumu başlatır ve zamanla bu istenmeyen damarlar kapanır.

Tedavi için ihtiyaça bağlı tekrar kürleri gerekebilir. Bunun kararını yapılan kontrollerde uygulanan anjiografik yöntemin sonuçları belirler. Sızıntı görülürse aynı yöntem tekrarlanır.

Photodynamic

Tedavi ortaya çıkmış olan görme hasarını geri kazandırmaz ancak görme kayıbını bulunduğu seviyede uzun süre illerlemeden kalmasını hedefler.

Eğer iki gözde de hasar varsa doktorun uygun görmesi halinde iki göze de eş zamanlı uygulanır.

İşlem ağrısızdır. Bu ilaçla tedavi olan hastaların 2 -3 gün boyunca yoğun ışığa çıkmaması istenir ve özel bir gözlük takması tavsiye edilir.

Günümüzde kullanıma yoğun olarak giren antiVEGF tedavileri fotodinamik tedavinin yerini alsa da bazı olgularda kombine kullanım gerekebilir.