Please enable JS

Yayınlar (Ulusal Dergiler)

Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Karacorlu M, Hocaoglu M, Arf S, Ersoz MG, Sayman Muslubas I. Risk-based Algorithm-guided Treatment Protocol for the Management of Neovascular Age-related Macular Degeneration. Turkish Journal of Ophthalmology, 2019;49(5), 258-269., doi: 10.4274/tjo.galenos.2019.26235

 

Ersoz MG, Hocaoglu M, Sayman Muslubas I, Arf S, Karacorlu M. Dislocated Intraocular Lens Extraction and Iris-Claw Lens Implantation in Vitrectomized and Non-vitrectomized Eyes. Turkish Journal of Ophthalmology. 2019; 24;49(5):277-282. doi: 10.4274/tjo.galenos.2019.79735.

 

Sayman Muslubas I, Hocaoglu M, Arf S, Ozdemır MH, Karacorlu M. Treatment Outcomes in Patients with Polypoidal Choroidal Vasculopathy. Turkish Journal of Ophthalmology, 2016;46(1), 16-20., Doi: 10.4274/tjo.19981,

 

Sayman Muslubas I, Arf S, Hocaoglu M, Ozdemır MH, Karacorlu M. Occult Macular Dystrophy. Turk Oftalmoloji Dergisi, 2016;46(2), 91-94., Doi: 10.4274/tjo.26234.

 

Sayman Muslubas I, Hocaoglu M, Arf S, Ozdemır MH, Karacorlu M. Macular Burns from Nonmedical Lasers. Turk Oftalmoloji Dergisi, 2016;46(3), 138-143., Doi: 10.4274/tjo.29577.

 

Sayman Muslubas I, Arf S, Karacorlu M. Yas Tip (Neovasküler) Yasa Baglı Makula Dejenerasyonunda Sınıflandırma ve Tanı. Guncel Retina Dergisi, 2017;1(3).

 

Karacorlu M,Sayman Muslubas I. Yas tip (Neovasküler) Yasa Baglı Makula Dejenerasyonunda Ranibizumab Tedavisi ve Tedavi Rejimleri. Güncel Retina Dergisi, 2017.

 

Hocaoglu M, Sayman Muslubas I, Ozdemır MH, Arf S, Karacorlu M. Lamellar Maküler Defektler. Retina Vitreus, 2015;23(1), 88-91.

 

Karaçorlu M. Santral serÖz korioretinopati. Retina-Vitreus Özel Sayı. 2015; 23:139-143.

 

Karaçorlu M, Muslubaş I, Hocaoğlu M, Özdemir H, Arf S. Diabetik makulopatinin tedavisinde cerrahinin yeri var mı. Türkiye Klinikleri Dergisi Özel Sayı. 2014; 7(2):67-70.

 

Şentürk F, Karaçorlu M, Arf S, Özdemir H. Tilte optik disk sendromunda maküla fonksiyonlarının multifokal elektroretinografi ve mikroperimetri ile değerlendirilmesi. Retina-Vitreus. 2011; 19 : 267-269

 

Arf S, Şentürk F, Özdemir H, Karaçorlu M. Benign konsantrik anüler maküler distrofide multifokal elektroretinografi ile mikroperimetri uyumluluğu. T.Oft.Gaz. 2011; 41 : 351-353.

 

Özdemir H, Şentürk F, Arf S, Karaçorlu M. Mikroperimetri. T.Oft.Gaz. 2011; 41(6) : 401-406.

 

Özdemir H, Şentürk F, Karaçorlu SA, Karaçorlu M. OkülokutanÖz albinizmde fovea hipoplazisinin spektral domain optik koherens tomografi ile gÖsterilmesi. Retina-Vitreus 2011; 19 (1): 53-55.

 

Şentürk F, Karaçorlu SA, Özdemir H, Karaçorlu M. Eksüdatif yaşa bağlı makula dejenerasyonu hastalarında intravitreal anti-VEGF tedavisi sonrası spektral domain optik koherens tomografi ile fotoreseptÖr durumu. Retina-Vitreus 2010; 18(2): 112-116.

 

Özdemir H, Karaçorlu M, Karaçorlu SA, Şentürk F. Pars planitte serÖz makula dekolmanı. T.Oft.Gaz. 2010; 40(3); 184-186.

 

Şentürk F, Özdemir H, Karaçorlu SA, Karaçorlu M. Optil pit makulopatisi olan bir olguda maküla deliği : Yüksek çÖzünürlükte optik koherens tomografi bulguları. Retina-Vitreus. 2010; 18(4) :327-329.

 

Şentürk F, Karaçorlu SA, Özdemir H, Karaçorlu M. Polipoidal koroidal vaskülopati olgularında intravitreal Avastin tedavisi. Retina-Vitreus 2009; 17(3) :197-201.

 

Şentürk F, Karaçorlu SA, Özdemir H, Karaçorlu M. Polipoidal koroidal vaskülopati olgularında fotodinamik tedavi. T.Oft.Gaz. 2009; 39-6 :441-445.

 

Özdemir H, Şentürk F, Karaçorlu SA, Karaçorlu M. Rüptüre retinal arter makroanevrizmasının yüksek çÖzünürlükte optik koherens tomografi bulguları. T.Oft.Gaz. 2009; 39-6 :509-512.

 

Özdemir H. Makula deliklerinin cerrahi tedavisi. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji-Retina Vitreus Cerrahisi Özel Sayısı. 2009; 2(2) : 48-51.

 

Şentürk F, Karaçorlu SA, Özdemir H, Karaçorlu M. Akut zonal gizli dış retinopati (AZOOR) olgusunda multifokal elektroretinografi değişiklikleri. T.Oft.Gaz. 2009; 39-2 : 141-144

 

Özdemir H, Karaçorlu SA, Şentürk F, Karaçorlu M. Kronik santral serÖz korioretinopatisinde indosiyanin yeşili anjiografi rehberliğinde fotodinamik tedavi. T.Oft.Gaz. 2008; 38 :499-503.

 

Şentürk F, Karaçorlu SA, Özdemir H, Karaçorlu M. Angioid streak’e bağlı koroid neovaskülarizasyonunda fotodinamik tedavinin uzun dÖnem sonuçları. T.Oft.Gaz. 2008; 38 : 494-498.

 

Şentürk F, Özdemir H, Karaçorlu SA, Karaçorlu M. Santral serÖz korioretinopatiye bağlı koroid neovaskülarizasyonunda intravitreal Avastin tedavisi. MN Oftalmoloji 2008; 15 :267-270.

 

Özdemir H, Şentürk F, Karaçorlu SA, Karaçorlu M. Kısmi maküla tutulumlu yırtıklı retina dekolmanlarında optik koherens tomografi. MN Oftalmoloji 2008; 15 :206-208.

 

Şentürk F, Özdemir H, Karaçorlu SA, Karaçorlu M. Koroid maling melanomunda optik koherens tomografi. MN Oftalmoloji 2008; 15 :202-205.

 

Şentürk F, Özdemir H, Karaçorlu SA, Karaçorlu M. Angioid streak’e bağlı submaküler koroid neovaskülarizasyonunda intravitreal Avastin injeksiyonu. Retina-Vitreus 2008; 16 :278-281.

 

Özdemir H, Karaçorlu SA, Şentürk F, Kola M, Karaçorlu M. İdiopatik submaküler koroid neovaskülarizasyonunda optik koherens tomografi. T.Oft.Gaz.  2008; 38 :412-416.

 

Karaçorlu M, Şentürk F, Özdemir H, Karaçorlu SA, Uysal Ö. Yaşa bağlı maküla dejenerasyonuna sekonder klasik subfoveal koroid neovaskülarizasyonunda semptom süresi ile mikroperimetrik değişiklikler arasındaki ilişki. T.Oft.Gaz.  2008; 38 :330-335.

 

Şentürk F, Karaçorlu SA, Özdemir H, Karaçorlu M. Retinal anjiomatÖz proliferasyon nedeniyle subretinal hemorajisi olan olguda gazla yer değiştirme tedavisi sonrasında multifokal elektroretinografik değişiklikler. MN Oftalmoloji. 2008; 15 :138-140.

 

Şentürk F, Özdemir H, Karaçorlu S, Karaçorlu M. Stargardt hastalığında fiksasyon Özelliklerinin MP-1 mikroperimetri ile değerlendirilmesi. T.Oft.Gaz. 2008; 38 :134-138 

 

Şentürk F, Karaçorlu M, Özdemir H, Karaçorlu SA. Triamsinolon asetonid  yardımıyla iç limitan membran soyulması uygulanan maküla deliği olgularında uzun dÖnem anatomik ve gÖrme keskinliği sonuçları. Retina-Vitreus. 2008; 16 :226-229

 

Şentürk F, Karaçorlu SA, Özdemir H, Karaçorlu M. Stargardt hastalığındaki multifokal elektroretinografik değişiklikleri. Retina-Vitreus 2008; 16 :182-186

 

Karaçorlu M, Karaçorlu S, Özdemir H, Şentürk F. Bazal laminer drusen ile ilişkili KNV olgusunda pegaptanib (macugen) tedavisi. Retina-Vitreus. 2008; 16 :161-163

 

Karaçorlu S, Şentürk F, Özdemir H, Karaçorlu M.  Santral serÖz korioretinopatiye bağlı koroid neovaskülarizasyonunda fotodinamik tedavi. Retina-Vitreus. 2008; 16 :149-152

 

Karaçorlu S, Şentürk F, Özdemir H, Karaçorlu M. Patolojik miyopiye bağlı subfoveal koroid neovaskülarizasyonu olgularında intravitreal Avastin tedavisi. Retina-Vitreus. 2008; 16 :29-32.

 

Bürümcek E, Öz B, Mudun A, Karaçorlu SA. Kronik santral serÖz korioretinopati (SSKR) ve SSKR'ye bağlı koroid neovaskülarizasyonunda fotodinamik tedavi. Retina-Vitreus. 2008; 16 :9-14

 

Karaçorlu SA, Özdemir H, Şentürk F, Karaçorlu M. Santral serÖz koryoretinopatisi olan olguların diğer gÖzlerindeki multifokal elektroretinografi değişiklikleri. T.Oft.Gaz. 2007; 37 :193-203.

 

Şentürk F, Karaçorlu S, Özdemir H, Karaçorlu M, Uysal Ö. Klasik ve gizli koroid neovaskülarizasyonlarında mikroperimetrik değişiklikler. Retina-Vitreus 2007; 15 :277-281.

 

Şentürk F, Karaçorlu S, Özdemir H, Karaçorlu M. Yaşa bağlı maküla dejenerasyonu sonucu gelişen jukstafoveal koroid neovaskülarizasyonu olgularında fotodinamik tedavi. Retina-Vitreus. 2007; 15 : 239-242.

 

Şentürk F, Özdemir H, Karaçorlu S, Karaçorlu M. Etambutol kullanımına bağlı gÖrme azalmasında multifokal elektroretinografik değişiklikler. Retina-Vitreus. 2007; 15 :227-229.

 

Karaçorlu SA, Özdemir H, Şentürk F, Karaçorlu M. Bening konsantrik anüler maküler distrofili bir olguda optik koherens tomografi. T.Oft.Gaz. 2006; 36(5) :395-398. 

 

Özdemir H, Karaçorlu S, Karaçorlu M. Tip 1A idyopatik jukstafoveal retinal telanjiektazili olguda optik koherens tomografi. MN Oftalmoloji. 2006; 13 :237-238.

 

Karaçorlu S, Özdemir H, Şentürk F, Karaçorlu M. Bietti’nin kristalin retinopatisinde optik koherens tomografi. MN Oftalmoloji. 2006; 13 :148-150.

 

Özdemir H, Karaçorlu S, Şentürk F, Karaçorlu M. Optik pit makülopatisi bulunan bir olgunun takibi: Optik koherens tomografi çalışması. Retina-Vitreus. 2006; 14 :153-155.

 

Şentürk F, Karaçorlu S, Özdemir H, Karaçorlu M. Coğrafik atrofili gÖzlerdeki fiksasyon Özelliklerinin MP-1 mikroperimetri ile değerlendirilmesi. Retina-Vitreus. 2006; 14 :41-44.

 

Şentürk F, Özdemir H, Karaçorlu S, Karaçorlu M. Regmatojen retina dekolmanlı olguda dekolman cerrahisi sonrası multifokal elektroretinografi. Retina-Vitreus. 2006; 14 :217-220.

 

Özdemir H, Karaçorlu M, Karaçorlu S. Patolojik miyopiye bağlı aktif koroid neovaskülarizasyonunda optik koherens tomografi. Retina-Vitreus. 2005; 13 :57-60.

 

Karaçorlu S, Karaçorlu M, Özdemir H. Retina ven dal tıkanıklığında intravitreal triamsinolon asetonid tedavisi sonrası maküladaki değişikliklerin incelenmesi. Retina-Vitreus. 2005; 13 :273-277.

 

Karaçorlu S, Özdemir H, Şentürk F, Karaçorlu M. Akut posterior multifokal plakoid pigment epiteliyopatili bir olguda optik koherens tomografi bulguları. Retina-Vitreus. 2005; 13 :315-317.

 

Karaçorlu M, Polat A, Özdemir H, Karaçorlu S. Laser in situ keratomileusis sonrası subretinal kanama. Retina-Vitreus. 2005; 13 :227-229.

 

Özdemir H, Karaçorlu M, Mudun B, Karaçorlu S, Bürümcek E. Non-iskemik santral retina ven oklüzyonunda radyal optik nÖrotomi. T.Oft.Gaz. 2005; 35 :48-52.

 

Özdemir H, Karaçorlu M, Karaçorlu S. İntranasal steroid kullanımı sonrası santral serÖz korioretinopati. T.Oft.Gaz. 2005; 35 :72-74.

 

Karaçorlu M, Özdemir H, Karaçorlu S. İç limitan membran soymada çift kontrast tekniği. T.Oft.Gaz. 2005; 35 :53-57.

 

Karaçorlu SA. Diabetik makulopatide klinik ve tanı. Retina-Vitreus. 2004; 12 (Özel Sayı) :263-266

 

Karaçorlu M. Santral retina ven dal tıkanıklığında tedavi. Retina-Vitreus. 2004; 12 (Özel Sayı) : 233-237.

 

Karaçorlu M, Özdemir H, Mudun B, Karaçorlu S, Bürümcek E. Ağır santral retina ven oklüzyonlarında radyal optik nÖrotomi. Retina-Vitreus. 2004; 12 :167-171.

 

Özdemir H, Karaçorlu M, Karaçorlu S. Retina ven dal tıkanıklığında serÖz maküla dekolmanı. Retina-Vitreus. 2004; 12 :112-115.

 

Karaçorlu S. Diabetik retinopatinin tıbbi tedavisi. Retina-Vitreus. 2004; 12(1) :7-11.

 

Özdemir H, Karaçorlu S, Karaçorlu M. Yüksek miyopiye bağlı foveal retinoskizisde optik koherens tomografi bulguları. T.Oft.Gaz. 2004; 33 :387-390.

 

Özkırış A, Tamçelik N, Müftüoğlu G, Özdemir H. Apraklonidin ve apraklonidin ile kombine selektif ve nonselektif beta-blokÖrlerin retina damar çapları üzerine etkileri. MN Oftalmoloji 2003; 10 :351-354. 

 

Başar E, Özdemir H, Oğuz H. Asimetrik dissosiye vertikal deviasyonda alt oblik kasının tek taraflı anterior transpozisyonu. MN-Oftalmoloji 2003; 10 :72-74.

 

Karaçorlu M, Özdemir H, Karaçorlu S. Diabetik neovasküler glokomda kombine pars plana vitrektomi, lensektomi ve endosiklofotokoagulasyon. T.Oft.Gaz. 2003; 33 :781-785.

 

Karaçorlu M, Özdemir H, Karaçorlu S. Santral retina ven tıkanıklığına bağlı maküla Ödemi tedavisinde intravitreal triamsinolon asetonid. T.Oft.Gaz. 2003; 33 :742-749.

 

Karaçorlu M, Özdemir H, Alacalı N, Mudun B, Karaçorlu S, Bürümcek E. Diffüz diabetik maküla Ödemi tedavisinde intravitreal triamsinolon. T.Oft.Gaz. 2003; 33 :488-497.    

 

Karaçorlu M, Özdemir H, Karaçorlu S. Triamsinolon asetonid yardımıyla pars plana vitrektomi ve arka hyaloid ayrılması. T.Oft.Gaz. 2003; 33 :431-434.

 

Karaçorlu M, Özdemir H, Karaçorlu S. Sütürsüz pars plana vitrektomi. T.Oft.Gaz. 2003; 33 :77-80. 

 

Aras C, Özdamar A, Bahçecioğlu H, Karaçorlu M, Özkan Ş. Proliferatif vitreoretinopatinin cerrahi tedavisinde silikon yağı kullanımı sonrası perisilikon proliferasyon   Retina-Vitreus. 2003; 11(2) :164-168

 

Karaçorlu M, Karaçorlu S, Özdemir H. Klasik koroid neovaskülerizasyonlu ve gizli koroid neovaskülerizasyonlu yaşa bağlı makula dejenerasyonu olgularındaki fotodinamik tedavi uygulamasının 12 aylık takip sonuçları. Retina-Vitreus. 2003; 11 :13-18.

 

Cicik E, Başarer T, Özdemir H, Demir M. Periferik retina yırtıklarında risk faktÖrü olarak akut posterior vitreus dekolmanı. T.Oft.Gaz. 2002; 32 :455-460.

 

Özdemir H, Devranoğlu K, üstündağ C, Kayıran A, Özkan Ş. Normotansif glokom ve primer açık açı glokomunda optik sinir başı parametreleri arasındaki kantitatif farklılıklar. T.Oft.Gaz. 2002; 32 :187-200.

 

Cicik E, Dikici K, Özdemir H, Arslan OŞ, Uslu H, İskeleli G, KÖylüoğlu N, Tolun H. Aynı seasta ektraoküler adele cerrahisi ve penetran keratoplasti uygulanan hastalarda ektraoküler adele cerrahisinin greft saydamlığına etkisi. T.Oft.Gaz. 2002; 32 :62-66.  

 

Cicik E, Arslan OŞ, KÖylüoğlu N, Özdemir H, Uslu H, İskeleli G, Özkan Ş. Glokom drenaj tüp implantlarının değişik kadranlara yerleştirilmesinin postoperatif gÖziçi basıncına etkisi. T.Oft.Gaz. 2002; 32 :20-24.

 

Kavuncuoğlu S, Karaçorlu M, Andaşır Ö, Aras C, Yılmaz ç, Arslan G, Palabıyık M, Öztürk H. Riskli prematürelerde retinopati taraması ve sonuçları. Türk Pediatri Arşivi. 2002; 37 :10-14.

 

Karaçorlu M, Karaçorlu S, Bürümcek E, Özdemir H. Yaşa bağlı maküla dejenerasyonunda fotodinamik tedavi uygulamasının klasik koroid neovaskularizasyonlu olgular ile klasik+gizli koroid neovaskularizasyonlu olgulardaki 6 aylık takip sonuçları. T.Oft.Gaz. 2002; 32 :832-837.  

 

Karaçorlu S, Özdemir H, Karaçorlu M. Patolojik miyopiye bağlı subfoveal koroid neovaskülarizasyonu olgularında fotodinamik tedavi. T.Oft.Gaz. 2002; 32 :769-774.

 

Arslan OŞ, Cicik E, Özdemir H, KÖylüoğlu N, İskeleli G, Özkan Ş. Penetran keratoplasti sonrası gelişen yüksek astigmatizmanın wedge rezeksiyon yÖntemi ile düzeltilmesi. T.Oft.Gaz. 2001; 31 :580-584.

 

Devranoğlu K, Başarer T, Özdemir H, Tanıdır R, Özkan Ş. Marfan sendromlu olgularda vizyon kaybına cerrahi yaklaşımımız. T.Oft.Gaz. 2001; 31 :188-192.

 

Devranoğlu K, Özdemir H, ünal M, Özkan Ş. Lens subluksasyonu ve doğumsal aniridinin beraber izlendiği bir olguda boyalı kapsül germe halkası kullanımı. T.Oft.Gaz. 2001; 31 :240-243.

 

Cicik E, Başarer T, Gazioğlu N, Özdemir H, çıplak N. Prolaktinomalı hastalarda bromokriptin kullanımına bağlı gelişen boş sellada gÖrme alanı muayenesinin Önemi. T.Oft.Gaz. 2001; 31 :562-568.

 

Cicik E, Başarer T, Özdemir H, Topçuoğlu E, Tanıdır R. PsÖdotümÖr serebride (idiopatik intrakranyal hipertansiyon) gÖrme kaybı. T.Oft.Gaz. 2001; 31 :569-572.

 

Cicik E, Başarer T, Gazioğlu N, Özdemir H, Topçuoğlu E. Hipofiz adenomu tanısı ile takip edilen olgularımızın oftalmolojik değerlendirmeleri. T.Oft.Gaz. 2001; 31 :301-308.  

 

Cicik E, Tekin H, Özdemir H, Akar S, Müftüoğlu G, Özkan Ş. Proliferatif diabetik retinopati ve proliferatif vitreoretinopatide plazma ve vitreus interlÖkin-8, nitrik oksid, malondialdehid ve glutatyon tayini. T.Oft.Gaz. 2001; 31:429-440.

 

Cicik E, Müftüoğlu G, Özdemir H, Akar S, Özkan Ş. Dejeneratif miyopi vakalarında koroid damar yapısının fundus floresein anjiyografi ve indosiyanin yeşili anjiyografi yÖntemleri ile karşılaştırmalı olarak incelenmesi. MN Oftalmoloji 2001; 8 :13-16.

 

Özdamar A, Aras C, Karaçorlu M, Bahçecioğlu H, Özkan Ş.  Marfan sendromunda retina dekolmanı cerrahisi sonuçları. Retina-Vitreus. 2001; 9(2) :121-125.

 

Ilıkkan DY, Vural M, Karaçorlu M, Ilıkkan B, Perk Y, İlker Ö.  Prematüre bebeklerde retinopati taraması: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi verileri. çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi. 2001; 44(2) :122-127.

 

üstündağ C, Kızılkaya M, Yetik H, Özdemir H, Ocakoğlu Ö, Devranoğlu K, Tamçelik N, Özkan Ş. Normal, oküler hipertansiyonlu ve glokomlu gÖzlerde optik koherens tomografi ile saptanan retina sinir lifi kalınlıkları. T.Oft.Gaz. 2000; 30 :773-779. 

 

Cicik E, Dikici K, Arvas S, Özdemir H, Kendiroğlu G. Kalıcı veya geçici gÖrme kayıpları ile mitral valv prolapsusu arasındaki ilişki. MN Oftalmoloji 2000; 7 :184-185.  

 

Cicik E, Müftüoğlu G, Özdemir H, ünal M, Akar S, Özkan Ş. Vitreoretinal cerrahi sonrası gelişen kataraktların irdelenmesi. T.Oft.Gaz. 2000; 30 ;360-363. 

 

Cicik E, Tamçelik N, Özkırış A, Özdemir H. Pupiller ve pupiller-lentiküler psÖdoeksfoliasyonun pupilla dilatasyonu üzerine etkisi. T.Oft.Gaz. 2000; 30 :557-559.

 

Devranoğlu K, üstündağ C, Özdemir H, Ocakoğlu Ö, Tamçelik N, Özkan Ş. Açık açılı glokom ve kataraktlı olgularda trabekülektomi ile birlikte uygulanan küçük kesili katarakt cerrahisinin sonuçları. T.Oft.Gaz. 2000; 30 :456-460.

 

Özdamar A, Aras C, Karaçorlu M, Bahçecioğlu H.  Mavi ve yeşil dalga boyunda argon laserin değişik gÖziçi lenslerinden penetrasyonunun invitro olarak araştırılması. Retina-Vitreus. 2000; 8(2) :122-127.

 

Aras C, Özdamar A, Karaçorlu M, Bahçecioğlu H,  Şener B, Öncel M.  Laser keratorefraktif cerrahi sonrası retina dekolmanı. Retina-Vitreus. 2000; 8(1) :88-92.

 

Karaçorlu M. Pediatrik retina dekolmanları. Retina-Vitreus. 2000; (Özel Sayı) : 69-71

 

Arvas S, Müftüoğlu G, Akar S, Cicik E, Özdemir H, Özkan Ş. Retina pigment epiteli rüptürünün indosiyanin green anjiografi ile değerlendirilmesi. Retina-Vitreus. 1999; 7 :110-114.   

 

İskeleli G, Arslan OŞ, Yetik H, Özdemir H. Kornea neovaskülarizasyonunun geriletilmesinde subkonjonktival interferon alfa-2A kullanımının etkinliği. T.Oft.Gaz. 1999;29:499-503.     

 

Arvas S, Ocakoglu Ö, Akar S, Özdemir H, Özkan Ş. Normal basınçlı glokom ve primer açık açılı glokomlu olgularda optik disk parametrelerinin normal olgular ile karşılaştırılması. T.Oft.Gaz. 1999; 29 ;519-523.   

 

Ocakoğlu Ö, Tamçelik N, üstündağ C, Devranoğlu K, Özdemir H. Gelişimsel glokomda tek trabekülektomi başarısının irdelenmesi. T.Oft.Gaz. 1999; 29 ;122-128.  

 

Bürümcek EY, Karaçorlu S, İpçioğlu A, Mudun A, Banaz A, Arslan MO. Laser profilaksi yapılan retinal lattice dejeneresansında prognoz. MN Oftalmoloji. 1999; 6(1) :58-60.

 

Karaçorlu S. Optical Cohorence Tomography (OCT). Retina-Vitreus. 1999; 7(2) : 97-103.

 

Karaçorlu M. Diabetik retinopati. İ.ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Diabetes Mellitus Sempozyumu. 18-19 Aralık 1997; S:61-67

 

Karaçorlu M. Prematüre retinopatisi Evre IV ve V cerrahi tedavisi. Retina-Vitreus 1997; 5(3) :154-156.

 

Karaçorlu M. Proliferatif vitreoretinopati cerrahisinde teknik yenilikler. Retina-Vitreus. 1996; 4(3) :598-601.

 

Samancı N, Ovalı F, Dağoğlu T, Karaçorlu M, Karadeniz Ş. çok düşük doğum tartılı prematüre bebeklerde retinopatinin sıklığı ve tedavisi : üç yıllık tarama sonuçları. çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 1996; 39 : 613-621.

 

Karaçorlu M. Komplike retina dekolmanları (Makula deliğine, arka yerleşimli yırtıklara, koroid kolobomuna bağlı, vitrektomi ameliyatından sonra ve ortam opasiteleri ile birlikte gÖrülen retina dekolmanları). Retina-Vitreus. 1995; 3(3) (Özel Sayı) : 258-259.

 

Karaçorlu MA, Karaçorlu S. Homonim hemianopsi ile ilk semptomunu veren akciğer karsinomu. Yeni Symposium. 1994; 32(1-2): 35-39.

 

Karaçorlu M. Vitrektomide peroperatuar pratik yaklaşımlar. Retina-Vitreus. 1994; 2(1) :22-24.

 

Perk Y, Oğuz V, Karaçorlu M, Ilıkkan B, Altınkaya N, İlter Ö. Prematürelerde retinopati taraması. İst. çocuk Klin. Dergisi. 1994; 29 : 162-165.

 

Karaçorlu M, Karaçorlu S, Gürün R. Travmatik optik sinir kesisi. Okmeydanı Hastanesi Bülteni. 1994; 12(3-4) : 48-50.

 

Oğuz H, Karaçorlu M, İskeleli G, Özyazgan Y, Erçıkan C, Aydemir E. Akne rozaseada okuler tutulum sıklığı. Cerrahpaşa Tıp Fak. Dergisi. 1994; 25 : 223-225.

 

İskeleli G, Karaçorlu M, Özyazgan Y. Herpes simpleks virüsü (HSV) stroma keratiti geçirmiş olgularda kornea duyarlılığının aktif dÖnemdeki kornea duyarlılıklarıyla karşılaştırılması.  Cerrahpaşa Tıp Fak. Dergisi. 1994; 25 : 343-346.

 

Karaçorlu S, Karaçorlu M. Frosted retinal anjitis. Retina-Vitreus. 1993; 1(1) :75-77.

 

Karaçorlu M. Diabetik retinopati ve gebelik. Perinatoloji Dergisi 1993; 1(2) : 77-79

 

Karaçorlu S, Gürün R. GÖz ve pineal bez. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi 1992; 23: 627-636

 

Karaçorlu S, Karaçorlu M, Şerbetçi E. Sfenoidal sinüsitise bağlı sinüs kavernosus trombozu. K.B.B. Postası. 1992; 7 : 4-6

 

Karaçorlu M, Karaçorlu S, Özkan Ş. Santral retina veni kÖk tıkanıklıklarında oküler hipotoni. Klinik Gelişim Dergisi. 1991; 3(4) : 1180-1182.

 

Karaçorlu MA, Sürel Z. İntrakapsüler lens ekstraksiyonu sonrası erken postoperatif dÖnemde oküler hipertansiyon. Klinik Gelişim Dergisi. 1991; 4; 1650-1652.

 

Karaçorlu S, Bürümcek E, Arslan O. Oküler toksoplazmozisin morfolojik ve anjiografik Özellikleri. SSK Tıp Bülteni. 1991 9(4); 139-43.

 

çakıner T, Karaçorlu M, Eğit A Ş. Lepra hastalarında gÖz bulgularına ilişkin epidemiyolojik bir çalışma. Lepra Mecmuası. 1990; 21(3) : 133-140.

 

Özkan T, Karaçorlu MA. Lepra hastalığına bağlı paralitik lagoftalminin düzeltilmesinde temporal adale transferi ameliyatının etkinliği. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi 1990;21: 225-233.

 

Tolun H, Ayberk N, Karaçorlu M. Alt oblik kasının distal miyektomisi. T.Oft.Gaz. 1989; 19: 341-347.

 

üstüner A, Karaçorlu MA, Gürakar M. Serumlarında HbsAg pozitif hastalarda gÖzyaşında Hepatit B yüzey antijen pozitifliği. T.Oft.Gaz. 1988; 18: 313-317.

 

İskeleli G, Başerer T, Karaçorlu M. Stevens-Johnson sendromu ve cerrahi girişim. T.Oft.Gaz. 1988; 18: 349-356.

 

Hattat N, Karaçorlu M, Kılıç Ö, Bahçecioğlu H. Retina arter makroanevrizması. T.Oft. Gaz. 1986; 16 : 188-194.

 

Karaçorlu MA, Erdemir M, Baslo P. NÖro-Miyal bağlantı bozukluğuna bağlı iki ptozis olgusunda M.Levator Pelpebralis süperior elektromiyografisi. T.Oft.Gaz. 1986; 16 : 436-440.