Please enable JS

Sarı nokta hastalığı (yaşa bağlı makula dejeneresansı) tedavisi gören hastalarda katarakt ameliyatı mümkünse tedavi başladıktan en erken 6 ay sonra yapılmalıdır.

Bu retrospektif, vaka kontrollü çalışmada, yaş tip yaşa bağlı makula dejenerasyonu nedeniyle anti-VEGF tedavi yapılan hastalarda katarakt cerrahisinin sonuçları sunulmaktadır.

Araştırmacılar, yaş tip yaşa bağlı makula dejenerasyonu olan ve katarakt cerrahisi planlanan 124 hastanın ameliyat sonrası 12. ay sonuçlarını, yaş tip yaşa bağlı makula dejenerasyonu olan ancak katarakt ameliyatı yapılmayan fakik 372 hasta ile karşılaştırdılar. Anti-VEGF tedavinin ilk 6 ayında katarakt cerrahisi yapılan hastalarda görme kaybının daha sık görüldüğü tespit edilmiştir.

Buna göre eğer mümkünse yaş tip yaşa bağlı makula dejenerasyonu nedeniyle anti-VEGF tedavi yapılan hastalarda katarakt cerrahisinin 6 aydan sonra yapılması gerektiği belirtilmiştir.

https://www.aao.org/editors-choice/cataract-surgery-produces-modest-improvement-in-pa