Please enable JS

Laser yardımlı katarakt ameliyatı ile konvansiyonel katarakt ameliyatı arasında hiçbir açıdan fark bulunamadı.

Femtosaniye laser destekli katarakt cerrahisi (FLACS) ve konvansiyonel katarakt cerrahisinin sonuçlarının karşılaştırıldığı geniş retrospektif çalışmada, her iki grupta da ameliyat sonrası benzer oranda görme keskinliği artışı elde edildiği görüldü. Bu bulgular, laser yardımlı katarakt cerrahisinin konvansiyonel katarakt cerrahisine göre anlamlı bir postoperatif görsel ya da refraktif avantaj sağlamadığını göstermektedir.