Please enable JS

Enfeksiyöz olmayan göz iltihaplarında düşük D Vitamini risk faktörü olabilir.

Bu çalışmada enfeksiyöz olmayan göz iltihabı olan 558 hasta ile 2790 kontrol grubu karşılaştırıdı. D vitamini seviyeleri ilk tanıdan 1 yıl sonra ölçüldü.

D vitamini yeterli olan (≥20 ng/mL ) bireylerde üveit oranı, D vitamini düşük olan bireylere oranla %21 daha az oranda tespit edildi.

Kaynak: https://bit.ly/2PngobL