Please enable JS

Anti-VEGF tedavisi, proliferatif diyabetik retinopatili hastalarında lazer fotokoagülasyon tedavisinin etkinliğini arttırmaktadır.

Çalışmada, yüksek riskli proliferatif diyabetik retinopatili (PDR) hastalarda neovaskülarizasyonu azaltmak için reçeteli özel ilaç enjeksiyonu ile kombine panretinal fotokoagülasyon (PRP) tedavisi veya reçeteli özel ilaç enjeksiyonu yapılmaksızın sadece PRP tedavisi sonuçları karşılaştırılmıştır. 12. ayda, kombinasyon grubunun % 93'ünde ve monoterapi grubunun %71'inde neovaskülarizasyon azaldı (P = 0.009). Kombinasyon grubu aynı zamanda monoterapi grubundan daha az PRP tedavisi gerektirdi, ancak BCVA kazanımları gruplar arasında benzerdi.