Please enable JS

Topikal Anti-VEGF Göz Damlası

Neovasküler göz hastalıkları tedavisinde, küçük molekül anti-VEGF'in günlük topikal göz damlası formu olan PAN-90806, ilk defa faz 1/2 klinik çalışmada bir hastada uygulandı. PanOptica şirketi, yeni tanı almış yaş tip yaşa bağlı makula dejenerasyonu olan 60 hastanın dahil edildiği yeni çalışmada PAN-90806'nın yeni süspansiyon formülasyonlarını araştırdıklarını bildirdi.