Please enable JS

Retina değişikliklerinin OCT Anjiografi ile tespiti sayesinde Alzheimer erken dönemde farkedilebilir.

Araştırmacılar 14 preklinik Alzheimer hastası ile 16 sağlıklı kontrol grubunu karşılaştırdılar ve preklinik Alzhemier hastalarında OCT anjiyografi ile foveal avasküler zonun sağlıklı kontrol grubuna göre istatiksel anlamlı olarak daha geniş olduğunu tespit ettiler. Bu yeni çalışma, noninvazive bir görüntüleme yöntemi olan OCT Angiografi kullanılarak saptanan mikrovasküler değişikliklerin, klinik bulguların daha çıkmadığı Alzheimer hastalarının görüntüleme ve biyobelirteçleri ile uyumlu olduğunu göstermektedir.