Please enable JS

Kuru AMD Tedavisinde ilk defa retinal implant uygulandı

Kuru AMD Tedavisinde ilk defa retinal implant uygulandı

UC Santa Barbara kök hücre araştırmacıları Dennis Clegg, Lincoln Johnson, Sherry Hikita ve Britney Pennington da dahil olmak üzere bir doktor, mühendis ve bilim adamı ekibi, kuru AMD (Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu) için ilk insan klinik deneyinin ilk sonuçlarını yayınladı. Dört hastaya, görme açısından kritik ışık duyarlı fotoreseptör hücreleri destekleyen insan embriyonik kök hücre kaynaklı retinal pigment epitelinden (RPE) oluşan implantlar takıldı.

Deneme katılımcıları, coğrafik atrofi ile ilerlemiş hastalığa sahiptiler - kuru AMD'de geç evre kabul edilir - ve çok zayıf görsel yetenekleri vardı. Güvenli olduğu gösterilen implant, bir hastanın görüşünü iyileştirirken, diğerlerinin durumu aynı kalmıştır. Ön sonuçlar cesaret verici olsa da, çalışmanın henüz çok yeni olduğu söylenebilir.