Please enable JS

Kütüphane / Diagnostik Testler / Tonometri

Tonometri cihazı

Göziçi basıncının ölçümüne tonometri adı verilir. Glokom olgularının tanısı ve takibi için gereklidir ve üç ana yöntem ile uygulanır.

Dijital Tonometri: Globun sertliği hakkında kabaca bilgi edinebilmek için gözler kapalı ve aşağıya bakarken doktor her iki elin işaret parmakları aynı göz küresinin (bulbus) üzerinde olmak kaydı ile çok hafif bastırarak fluktuasyon ölçümü yapar. Globu hafifçe çökertecek kadar basınç oluşturulur. Bu deneyim gerektiren bir yöntemdir.

İndentasyon Tonometrisi / Schiötz Tonometresi (Çökertme Yöntemi): Belirli bir ağırlığın yumuşak gözü sert gözden daha fazla çökerteceği esasına dayanır.Schiötz tonometresi bu esaslara göre ölçüm yapan bir alettir.Topikal anestezi altında, hasta yatar pozisyonda ve tam karşısındaki bir noktaya fikse iken aletin kendi ağırlığı ile kornea üzerine teması şeklinde uygulanır. Alet üzerinde okunan değerin karşılığı, kullanılan ağırlık da dikkate alınarak , özel bir tablodan mm civa cinsinden göz içi basıncı değerine çevrilerek ifade edilir. Ucuz bir cihaz olduğu için ve kullanımı da zor olmadığı için çoğu klinikte bulunur. Ancak uygun kullanılmadığı taktirde yanlış sonuçlara neden olabilir.Yüksek miyopisi olan hastalarda doğru sonuç vermez.

Aplanasyon Tonometrisi / Goldmann Tonometresi : (Düzleştirme Yöntemi): En sık kullanılan ve gerçeğe en yakın değer elde edilebilen tonometredir. Biyomikroskoplara monte olan bu aletin düzleştirici yüzeyi, topikal anestezi ve floresein damlatılmış göze temas ettirilip kobalt mavisi ile bakılınca düz yatay hattın her iki yarısındaki sarı renkli yarım halkaların iç kısımları birbirine temas edene kadar aletin yan tarafındaki manivela çevrilerek göziçi basıncı mm civa cinsinden okunur.

Non-kontakt Hava Üflemeli Tonometre: Cihazın göze teması yoktur. Bu nedenle hastalar arasında enfeksiyon taşıma riski bulunmaz. Kornea merkezi aletin ucundan püskürtülen hava ile düzleştirilir ve yansıyan hava tekrar alet tarafından algılanarak mm civa cinsinden göz içi basıncı değeri elde edilir.

Ayrıca elde taşınabilen kontakt veya non-kontakt olabilen tonometreler de mevcuttur.