Please enable JS

Kütüphane / Diagnostik Testler / Görme Keskinliği Testi

Görme keskinliği daima bir göz kapatılarak sırası ile test edilir. Kapatılan göze basınç uygulanmamalıdır .

Görme keskinliğinin ( uzak görme ) ölçülmesinde genelde hastanın tam karşısına yaklaşık 6 m uzağa yerleştirilmiş 10 kademeli ve üzerinde çeşitli şekiller ve harfler dizisinden oluşmuş görme eşeli kullanılır. Okuma yazma bilmeyenler ve 3 yaşından itibaren çocuklarda E harflerinden oluşan “E eşeli” kullanılır. Hastalardan E harfinin uçlarının ne tarafa baktığını parmakları ile göstermeleri istenir.En yaygın ve kullanışlı olanı Snellen eşelidir.

Hasta tek gözü ile eşelin en alttaki en küçük harflerden oluşmuş onuncu sırasını okuyabilirse görme “tam” veya “10/10 ” olarak ifade edilir. Okuyamıyorsa ortasında küçük bir delik olan gözlük çerçevesine uygun pinhol (iğne deliği) yerleştirilerek görmenin artıp artmadığına bakılır. Pinhol ile artma oluyor ve hasta tam görüyorsa kırılma kusuru mevcuttur. Ancak pinhole rağmen artma olmuyorsa görmeyi düşüren başka bir patoloji düşünülmelidir ve bu araştırılmalıdır. Pinhol ile artma sağlanan hastalara daha önce otorefraktometre ile saptanan yaklaşık kırma kusuru derecesine göre uygun deneme camı takılarak okuması sağlanır.

Hasta eşelde ilk sırayı yani en büyük harfi göremiyorsa, görmesi 1/10’un altındadır. Bu durumda çeşitli mesafelerden parmak saydırılır. Örneğin 3 metreden görüyor ise 3 metreden parmak sayma anlamında (3 mps) şeklinde kaydedilir. Bunu da farkedemeyen hastaya el sallama hareketlerini (EH) görüp görmediği sorulur. Bunu da göremiyorsa ışık hissini (persepsiyon) ve ışığın yönünü dört kadrandan (projeksiyon) farkedip edemediği araştırılır. Hasta ışığı da farketmiyorsa tam körlükten bahsedilir.

Yakın görme keskinliğinin ölçümü için yakın okuma eşeli kullanılır. Bunda küçükten büyüğe dizilmiş ve on sıradan oluşmuş yazı vardır. Özellikle 40 yaşından sonra ortaya çıkan yakın okuma güçlüğü dediğimiz presbiyopinin düzeltilmesinde kullanılır. Eşel 35 cm’den tutularak hastadan ilgili sıradaki puntoları okuması istenir.