Please enable JS

Makula Deliği

Tanımı Klinik Önemi Sebepleri ve Risk Faktörleri Bulguları Testleri ve Tanısı Tedavisi

Makula Deliği

Tanımı Klinik Önemi Sebepleri ve Risk Faktörleri Bulguları Testleri ve Tanısı Tedavisi

Gözde keskin ve renkli görmeyi sağlayan makula bölgesindeki yırtıktır. Genellikle 50 yaşından sonra görülür; Hastalık sıklıkla kadınları tutar. Bu yırtığın derinliğine bağlı hastalık 3 evrede incelenir. Makuler deliği başlangıçta görme merkezinde çarpık ve bulanık görme şeklinde bulgu verir. Deliğin haftalar ve aylar içerisinde büyümesiyle merkezi görme ciddi şekilde etkilenir. İnsanlar önce küçük yazıları okumada güçlük çekerler. Hastalık genellikle tek gözü tutmakla birlikte %10 vakada diğer gözde etkilenir.

Periferik görme kaybolmayacağı için bu hastalarda kör olma riski yoktur.

Makula deliği yaşlanmanın doğal bir süreci olarak vitreusun yapısı bozularak makuladan ayrılmasıyla oluşur. Bunun sonucunda makula çekilmeye uğramakta ve ortaya delik tarzı doku kayıbı ortaya çıkmaktadır. Makula deliği daha seyrek olarak göz travması, göz içi iltahaplanması, retina dekolmanı ve diğer göz hastalıklarına bağlı gelişir.

Elli yaş üstü yetişkinlerde geri dönüşü olmayan merkezi görme kayıplarının sık sayılabilecek sebeplerinden biri klasik makula deliğidir. Sebebi çok bilinmemekle birlikte kadınlarda erkeklerden 3 kat daha sık izlenir.

Bazı makula delikleri epiretinal membran varlığında oluşur. Bu durumda retinada ayrıca katlanmalara da rastlanır.

Hastalık görme merkezinde çarpık ve bulanık görme şeklinde başlar. Deliğin haftalar ve aylar içerisinde büyümesiyle merkezi görme ciddi şekilde etkilenir. İnsanlar önce küçük yazıları okumada güçlük çekerler.

Boyar maddenin damar yolundan verilmesini takiben göz dibi fotograflarının çekildiği Fundus Floresein Anjiografisi (FFA) yöntemiyle lezyonun boyutunu tespit edilir.

Ayrıca optik koherens topmografi (OCT) adlı yöntemle boyar madde vermeksizin retinanın bilgisayarlı görüntüleri alınarak inceleme yapılır.

Tek tedavi yöntemi cerrahidir.

Cerrahide vitreus boşaltılır ve peşinden deliğin kapanması için arka göz boşluğuna gaz infüzyonu uygulanır. Hasta ameliyatı takiben uzun süre yüzü koyun yatmak durumunda kalır. Uygulanan cerrahi işlemin oldukça yüksek başarısı vardır. Ancak iyileşmenin sağlanması için aylar gerekebilir.

Cerrahinin tek sorunu katarakt gelişimi riskidir.